MOTIONSSVAR #BLEDÅK2018

Motion om mer vänsterinriktad politik

Idag ser vi att vårt moderparti Socialdemokraterna gå mer och mer mot mitten och högern. Genom att man fler gånger under den rödgröna regeringen bjudit in Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för att komma överens om bland annat invandrarpolitiken.
Då vi ser att partiet glömmer sin ideologi och det man står för, solidaritet och omtanke för varandra. Det är då det är oerhört viktigt att SSU visar att man står för den riktiga demokratiska socialismen där vi är tydliga att vi är står för en vänsterpolitik, en politik för folket.
Därför yrkar jag:

  • Att SSU Blekinge jobbar och står för en tydlig vänsterinriktad politik

Fredrik Nilsson
SSU Karlshamn

Motionssvar

Distriktsstyrelsen yrkar besvara.

Motion om gratis busskort för ungdomar under 21 år i Blekinge

I Karlshamns kommun idag får ungdomar som går på Väggaskolan och bor minst 6 km från skolan ett gratis busskort som gäller fram till klockan 18:00. Vi i SSU Karlshamn tycker att varje ung i Blekinge ska få ett busskort som är gratis både i skolveckorna och helgerna. Då föräldrar idag får kämpa för att få ihop tiden med jobb och fritid för att man måste köra sina barn/ungdomar till olika aktiviteter som dom har, allt ifrån träning eller match. Med ett busskort skulle alla ungdomar i Blekinge få en chans till att kunna utföra aktiviteter samt kunna åka till skolan utan att behöva betala stora summor för ett busskort varje månad. För det handlar om en kostnadsfråga då vissa familjer inte har råd med att betala busskort/köra sina barn överallt och vissa kanske inte ens har körkort. Om SSU Blekinge vill genomför detta så visar man som distrikt att man vill satsa på ett jämlikt samhälle där varje ung får en chans att förverkliga det man vill och skapar därmed möjligheter.
Därför yrkar vi bifall:
  • Till att SSU Blekinge tillsammans med Socialdemokraterna Blekinge att utreda samt jobba för gratis busskort till unga i hela Blekinge
Fredrik Nilsson
SSU Karlshamn

Motionssvar

En jätte bra marknadsföring nu inför valet
Distriktsstyrelsen yrkar bifall.

Motion om mer facklig-politisk samverkan i SSU Blekinge

Inför valet har Moderaterna gått ut med att man bland annat vill få bort LAS, något som skulle förstöra otroligt hårt mot löntagarna i Sverige. Det är därför väldigt viktigt att vi som ungdomsförbund visar tydligt att den svenska modellen ska utvecklas och inte avvecklas genom dessa hot. För att unga idag ska veta hur otroligt viktigt det är att vara med i facket och hur viktig den facklig-politiska samverkan är så tycker jag att man genom samarbete med LO under valet göra ett antal kampanjer för att visa att SSU Blekinge står på arbetarnas sida.
Jag yrkar bifall:
  • Till att SSU Blekinge att man står starkt kritiska till Moderatarnas politik att avskaffa bland annat LAS.
  • Att man genomför kampanjer tillsammans med LO under valet och är aktivt med det facklig-politiska arbetet.
Fredrik Nilsson
SSU Karlshamn

Motionssvar

Distriktsstyrelsen yrkar bifalla båda att-satserna.