VIKTIGA DATUM


  • Motionsstop: 17 februari 2018 22:00
  • Nomineringsstop: 17 februari 2018 22:00
  • Motionssvar publiceras: 25 februari 2018 20:00
  • Valberedningens förslag: 28 februari 2018 20:00
  • Revisions förslag till beslut: 28 februari 2018 20:00
  • Distriktsårskonferens: 31 mars 2018